VIB en ereleden

Onze vereniging telt gelukkig bijna 100 leden die als vrijwilliger op de één of andere wijze een actieve bedrage leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging.

VIB (Very Important Berkenrode-lid)

Zonder bestuur draait een vereniging niet, maar zonder vrijwilligers ook zeker niet. Het bestuur beseft dat terdege, want in 1993 werd besloten een bokaal in het leven te roepen, waarmee ieder jaar een verdienstelijke vrijwilliger, niet zijnde bestuurslid, in het zonnetje wordt gezet: de VIB-bokaal (= Very Important Berkenrode-lid).

Wanneer kom je in aanmerking tot benoeming van VIB?

  • Een VIB heeft meestal gedurende een langere periode en mogelijk op meerdere terreinen een belangrijke bijdrage geleverd in het belang van de vereniging.
  • Bij de keuze van de vrijwilliger wordt meegewogen of zijn/haar bijdrage een aanmoedigende werking heeft op de andere vrijwilligers en de overige leden van de vereniging (voorbeeldfunctie).
  • Het moet gaan om een officiΓ«le vrijwilliger, wiens naam vermeld is op de jaarlijkse vrijwilligerslijst. Bestuursleden zijn uitgesloten van deze verkiezing.
  • Je kan in je leven maar één keer VIB worden. Per jaar wordt aan slechts één persoon, duo of echtpaar de titel VIB met bijbehorende bokaal verstrekt.

VIB-leden van 1993 tot heden

 

Jaar Naam Jaar Naam
    2023 Maaike Storm
2022 Eddy van Amersfoorth 2019 - 2021 Hans van Teffelen † en Lion Traas
2018 Nancy Loomans 2017 Ina Langhout
2016 Lex Wiersema en Loes van Dalen † 2015 Hannie Kok en Wim Renden
2014 Willem Bakker 2013 Hans Bertens
2012 Robin van der Welle 2011 Diana Spruit
2010 Michelle Bertens 2009 Jan Ouwerkerk † 
2008 Wilma van Steenwijk 2007 Niek van Velzen † 
2006 Wilco Schippers 2005 Elsbeth van Leeuwen
2004 Wim van der Burg 2003 Leonie Bertens
2002 RenΓ© de Jong en Anita van Tilborgh 2001 Gerard Hulst
2000 Aad van den IJssel † 1999 Cees Eijgenraam
1998 Markus van der Geest 1997 Leo Ammerlaan †
1996 Lia Stolk † 1995 Bram Hijdra
1994 Kees van den IJssel 1993 Marjan Metz

Ereleden en leden van verdienste

Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.

Ereleden

Tussen haakjes het jaar waarin de persoon tot erelid benoemd is.

  Dhr. Kees van den IJssel (2018)
Mw. Kiki Bertens (2016) Dhr. Jacques Thoen (2015)
Dhr. Jan Ouwerkerk (2011) †  Mw. Lia Stolk (2001) †
Dhr. Hans Bruins (1993) Mw. M.C.T. Spliethoff-Van Hoeckel †
Dhr. H. van der Ree † Dhr. B. Nooteboom †
Dhr. Th.J. van Dam † Dhr. J.C. Smit †

 

Leden van verdienste

Dhr. Roman Markovski (2024)
Dhr. D. Blomsma †
Dhr. J.L. Donkersloot †

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 511 5949

Sportpark Het Hoge Land

Het Hoge Land 1
2652 EA Berkel en Rodenrijs

KVK-nummer

40397685