VIB en ereleden

Onze vereniging telt gelukkig bijna 100 leden die als vrijwilliger op de één of andere wijze een actieve bedrage leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging.

VIB

Zonder bestuur draait een vereniging niet, maar zonder vrijwilligers ook zeker niet. Het bestuur beseft dat terdege, want in 1993 werd besloten een bokaal in het leven te roepen, waarmee ieder jaar een verdienstelijke vrijwilliger, niet-bestuurslid, in het zonnetje kan worden gezet:

De VIB bokaal (= Very Important Berkenrode-lid).

Wanneer kom je in aanmerking tot benoeming van VIB?

  • Een VIB heeft, meestal gedurende een langere periode en mogelijk op meerdere terreinen, een belangrijke bijdrage geleverd in het belang van de vereniging.
  • Bij de keuze van de vrijwilliger wordt meegewogen of zijn/haar bijdrage een aanmoedigende werking heeft op de andere vrijwilligers en de overige leden van de vereniging (voorbeeldfunctie).
  • Het moet gaan om een officiële vrijwilliger, zoals vermeld op de jaarlijkse vrijwilligerslijst. Bestuursleden zijn uitgesloten van deze verkiezing.
  • Je kan in je leven maar 1x VIB worden. VIB wordt 1 persoon, of hooguit een duo/echtpaar.

 

Benoemde VIB’s van 1993 tot heden:

 

Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.

Ereleden ATV Berkenrode

  Dhr. Kees van den IJssel (2018)
Mw. Kiki Bertens (2016) Dhr. Jacques Thoen (2015)
Dhr. Jan Ouwerkerk † (2011) Mw. Lia Stolk (2001) †
Dhr. Hans Bruins (1993) Mw. M.C.T. Spliethoff-Van Hoeckel †
Dhr. H. van der Ree † Dhr. B. Nooteboom †
Dhr. Th.J. van Dam † Dhr. J.C. Smit †


Leden van verdienste

  • Dhr. D. Blomsma †
  • Dhr. J.L. Donkersloot †

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 511 5949

Sportpark Het Hoge Land

Het Hoge Land 1
2652 EA Berkel en Rodenrijs

KVK-nummer

40397685