Huurvoorwaarden contractbaan

HUURVOORWAARDEN CONTRACTBAAN TENNISHAL A.T.V. BERKENRODE (ATVB)

Herfst- & Winterseizoen 2022-2023

 1. Het huurcontract wordt aangegaan met één contractant voor een periode van 26 weken.

 2. Het is de verantwoording van de contractant om het huurbedrag te verdelen en innen van zijn of haar medespelers/medespeelsters.

 3. De captain van een competitieteam (onder andere bij de Winterne en Herencompetitie) is ook contractant en dient zorg te dragen voor tijdige betaling.

 4. De contractant krijgt een vaste tennisbaan toegewezen door de Halcommissie van ATVB in de periode van maandag 19 september 2022 tot en met zondag 2 april 2023.

  De hal is op de volgende dagen gesloten:
  a - Zaterdag 24 en 31 december 2022 vanaf 17.00 uur.
  b - Zondag 25 december, maandag 26 december 2022 en zondag 1 januari 2023.

  Overig:
  c - Maandag 19 december tot en met zaterdag 24 2022 is de bar gesloten en zijn banen beschikbaar voor losse verhuur. De herencompetitie vindt echter wel plaats op 24 december 2022.
  d - Dinsdag 27 december tot en met zaterdag 31 december is de hal gereserveerd voor het oliebollentoernooi.

 5. Het aantal gehuurde baanuren dat van toepassing is in deze periode, staat vermeld op de toegestuurde factuur.

 6. De Halcommissie van ATVB behoudt zich het recht voor de baanindeling te wijzigen indien zij dat voor de goede gang van zaken noodzakelijk acht.

 7. Het totale factuurbedrag dient uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening van de factuur te zijn voldaan via de meegestuurde iDEAL link. Dit voor een eenvoudige administratieve afhandeling. De betaling geldt tevens als bevestiging!

 8. Het recht op spelen gaat in na betaling op de in de factuur genoemde startdatum van de seizoen periode.
 9. Na het verstrijken van de betalingstermijn heeft de Halcommissie het recht op verhuur aan anderen.

 10. De huurperiode en toegekende tennisbaan staan na betaling van de factuur vast en kunnen niet worden gewijzigd.

 11. De contractant is verantwoordelijk voor correct gedrag van degenen die met hem/haar gebruik maken van het huurrecht en voor de naleving door hen van deze en de algemene voorwaarden.

 12. Het is toegestaan om andere spelers op de gehuurde baan op de gehuurde tijd te laten spelen. De huurder heeft niet het recht om niet benutte uren op een ander tijdstip in te halen.

 13. Het is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden om op de gehuurde tennisbaan tennistrainingen/-lessen te geven of te ontvangen.
 14. Ter voorkoming van blessures, vervuiling en slijtage van de ondergrond is het betreden of bespelen van de tennisbanen alleen toegestaan met specifiek, schoon en droog tennisschoeisel. Schoenen met zwarte zolen zijn verboden. Met de schoenen waarmee men van buiten de hal is binnengekomen mag ook niet op de banen worden gespeeld.

 15. Het is toegestaan om een afsluitbare bidon of flesje mee te nemen naar de tennishal. Het is echter niet toegestaan etenswaren en andere dranken de tennishal mee in te nemen. 

 16. In geval dat de hal vanuit overheidswege moet worden gesloten, worden de gemiste uren gecompenseerd in tijd dan wel financieel.

 17. Contractanten hebben het eerste recht om het huurcontract in het volgende seizoen voort te zetten en dienen voor 1 mei van het volgende seizoen (1 mei 2023) schriftelijk aan te geven het contract niet te willen voortzetten.

 18. Na betaling is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker/contractant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende voorwaarden en reglementen.

  Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 10-08-2022.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 511 5949

Sportpark Het Hoge Land

Het Hoge Land 1
2652 EA Berkel en Rodenrijs

KVK-nummer

40397685