Huurvoorwaarden contractbaan in Tennishal

Algemene voorwaarden baanhuur tennishal

VOORWAARDEN BAANHUUR TENNISHAL A.T.V. BERKENRODE (ATVB)
Herfst- & Winterseizoen 2024-2025

Algemene huurvoorwaarden voor een contractbaan:

 1. Het huurcontract wordt aangegaan met één contractant voor een herfst-winterperiode van 26 weken. In een enkel geval is dit mogelijk 25 weken als gevolg van feestdagen in deze periode.
  Het aantal gehuurde baanuren dat van toepassing is in deze periode, staat vermeld op de toegestuurde factuur.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de contractant om het huurbedrag te verdelen en innen van zijn of haar medespelers/medespeelsters.

 3. De captain van een competitieteam (onder andere bij de Winterne en Herencompetitie) is ook contractant en dient zorg te dragen voor tijdige betaling.

 4. De contractant krijgt een vaste tennisbaan toegewezen door de Halcommissie van ATVB.
  De Halcommissie van ATVB behoudt zich het recht voor de baanindeling te wijzigen indien zij dat voor de goede gang van zaken noodzakelijk acht.

 5. Het totale factuurbedrag dient uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening van de factuur te zijn voldaan via de meegestuurde iDEAL link. Dit voor een eenvoudige administratieve afhandeling. De betaling geldt tevens als bevestiging.

 6. Het recht op spelen vanaf de in de factuur genoemde startdatum van de seizoenperiode gaat pas in na tijdige betaling van de factuur.

 7. Na het verstrijken van de betalingstermijn heeft de Halcommissie het recht op verhuur aan anderen.

 8. De huurperiode en toegekende tennisbaan staan na betaling van de factuur vast en kunnen niet worden gewijzigd.

 9. De contractant is verantwoordelijk voor correct gedrag van degenen die met hem/haar gebruik maken van het huurrecht en voor de naleving door hen van de huurvoorwaarden.

 10. Het is toegestaan om andere spelers op de gehuurde baan op de gehuurde tijd te laten spelen. De huurder heeft niet het recht om niet benutte uren op een ander tijdstip in te halen.

 11. Het is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden om op de gehuurde tennisbaan tennistrainingen/-lessen te geven of te ontvangen.

 12. Ter voorkoming van blessures, vervuiling en slijtage van de ondergrond is het betreden of bespelen van de tennisbanen alleen toegestaan met specifiek, schoon en droog tennisschoeisel. Schoenen met zwarte zolen zijn verboden. Met de schoenen waarmee men van buiten de hal is binnengekomen mag ook niet op de banen worden gespeeld.

 13. Het is toegestaan om een afsluitbare bidon of flesje mee te nemen naar de tennishal. Het is echter niet toegestaan etenswaren en andere dranken de tennishal in mee te nemen.

 14. In geval dat de hal vanuit overheidswege moet worden gesloten, worden de gemiste uren gecompenseerd in tijd dan wel financieel.

 15. Contractanten hebben het eerste recht om het huurcontract in het volgende seizoen voort te zetten. Het contract wordt dan stilzwijgend voortgezet. Indien een contractant het contract niet wil voortzetten, dient hij/zij dat tijdens of na afloop van het halseizoen, doch uiterlijk vΓ³Γ³r 1 mei van het nieuwe seizoen, schriftelijk aan te geven. Bij opzegging vanaf 1 mei kan aan de contractant 10% van het huurbedrag aan annuleringskosten in rekening worden gebracht.

 16. Een eventuele tariefstijging voor het nieuwe seizoen wordt door ATV Berkenrode tevoren vΓ³Γ³r 15 april per mail aan de contractanten aangekondigd. Mocht de verhoging later worden doorgegeven, dan heeft de contractant ook na 1 mei het recht om de baanhuur op te zeggen.

 17. Na betaling is de overeenkomst gesloten en verklaart de contractant daarmee zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende voorwaarden en reglementen.

Algemene huurvoorwaarden losse baanhuur:

1. Het bedrag voor de losse baanhuur dient vooraf te worden betaald.

2. De contractant is verantwoordelijk voor correct gedrag van degenen die met hem/haar gebruik maken van het huurrecht en voor de naleving door hen van de huurvoorwaarden.

3. De huurder heeft niet het recht om een niet benut uur op een ander moment in te halen.

4. Annuleren van een gereserveerde baan kan tot 24 uur tevoren kosteloos.

5. Het is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden om op de gehuurde tennisbaan tennistrainingen/-lessen te geven of te ontvangen.

6. Ter voorkoming van blessures, vervuiling of slijtage van de ondergrond is het betreden of bespelen van de tennisbanen alleen toegestaan met specifiek, schoon en droog tennisschoeisel. Schoenen met zwarte zolen zijn verboden. Met de schoenen waarmee men van buiten de hal is binnengekomen mag ook niet op de binnenbanen worden gespeeld.

7. Het is toegestaan een afsluitbare bidon of afsluitbaar flesje met drank mee te nemen in de tennishal. Het is echter niet toegestaan om etenswaren of dranken op een andere wijze mee te nemen in de tennishal.

8. In geval dat de hal van overheidswege gesloten moet worden, worden de gemiste uren gecompenseerd in tijd dan wel financieel.

9. Na betaling van de baanhuur is de overeenkomst gesloten en verklaart de contractant daarmee zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende voorwaarden en reglementen.

Jaarspecifieke huurvoorwaarden voor het halseizoen zoals openingstijden en tarieven zijn te vinden op de website van ATVB:

Deze algemene en jaarspecifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 10-08-2022 en bijgewerkt op 29-5-2024

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 511 5949

Sportpark Het Hoge Land

Het Hoge Land 1
2652 EA Berkel en Rodenrijs

KVK-nummer

40397685