Speelreglement

A. Algemeen

Alle leden van ATV Berkenrode kunnen in principe op elk moment tussen 9:00 - 23:00 uur gebruik maken van de banen met inachtneming van het gestelde in het afschrijfreglement (zie C). De verlichting op de banen gaat van maandag t/m zaterdag bij zonsondergang aan tot max. 23:00 uur.

B. Geplande activiteiten

Speciale activiteiten waarvoor voorrangsregels gelden zijn:

 1. Racketochtend

  Op donderdag wordt op baan 1 t/m 8 van 9:00 -12:00 uur zonder af te schrijven gespeeld door seniorleden onder leiding van de damescommissie.

 2. Emmeravonden

  Op de dinsdagavonden, met uitzondering van de weken waarin een toernooi plaatsvindt, zijn vanaf 19:00 uur alle banen – afgezien van 2 banen voor tennisles –  gereserveerd voor seniorenleden die zonder af te schrijven willen spelen (alleen dubbelspel).

 3. Interne competitie

  Op een aantal vrijdagavonden zijn na 18:00 uur 8 banen gereserveerd voor de interne competitie. Dit wordt op het afschrijfsysteem aangegeven.

 4. Lesbanen

  Op het afschrijfsysteem wordt door de lera(a)r(en) aangegeven op welke banen en tot welke tijd de lessen worden gegeven.

 5. Jeugdbegeleiding

  Op vrijdagmiddag van 16:00 - 18:00 uur wordt de jeugd opgevangen door leden van de Jeugdcommissie, die er op toezien dat zij met andere kinderen kunnen tennissen. Dit wordt op het afschrijfsysteem aangegeven.

 6. Extra reserveringen

  De TC en JC zijn bevoegd in het kader van competitie, toernooien, jeugdbegeleiding en training voor deze activiteiten banen te claimen. Iedereen kan zich omtrent de dagen en tijden waarop deze activiteiten plaatsvinden laten informeren middels de jaargids of het publicatiebord. Deze extra reserveringen staan ook op het afschrijfsysteem vermeld. Bij langer durende toernooien ((jeugd)clubkampioenschappen, open toernooi en invitatietoernooi) zal zo mogelijk tenminste één baan voor vrij tennis beschikbaar blijven (in principe bestemd voor niet-toernooi deelnemers). De TC of wedstrijdleiding zal daaromtrent beslissen.

C. Afschrijfreglement

 1. Men heeft slechts recht van spelen indien men middels zijn of haar pasje in het systeem heeft afgeschreven. Slechts een pasje van het betreffende seizoen (ontvangst na betaling van de contributie) geeft recht tot spelen!
 2. Twee of drie spelers per baan geeft recht op minimaal 30 minuten spelen (enkelspel). Vier spelers per baan geeft recht op minimaal 45 minuten spelen.
 3. Wanneer men een baan wil afschrijven, dan dient men die baan te kiezen die vrij is of waarop op dat moment het langst onafgebroken wordt gespeeld. Wanneer spelers na hun speeltijd van 30 resp. 45 minuten niet worden afgeschreven, kunnen zij doorspelen tot het moment waarop dat wel gebeurt. Dat kan 5 minuten later of veelvouden daarvan zijn. Men mag dus niet zonder daadwerkelijke onderbreking van het spel het afschrijfsysteem opnieuw instellen.
 4. Spelers die met een tennisleraar gebruik maken van de lesbanen mogen niet gelijktijdig via het afschrijfsysteem op een andere baan afschrijven.
 5. Men dient persoonlijk af te schrijven en indien u afgeschreven heeft, bent u verplicht om op het park aanwezig te zijn.
 6. In geval van onreglementair afschrijven, is het bestuur bevoegd het pasje van de betreffende speler/speelster voor een bepaalde tijd in beslag te nemen.

D. Introductie

In beperkte mate worden introducés toegestaan. De spelregels zijn:

 1. Introducés mogen alleen spelen onder begeleiding van een lid van ATV Berkenrode.
 2. Het ATV Berkenrode-lid moet samen met de introducé vooraf een baan reserveren in de KNLTB ClubApp.
 3. De kosten voor het introduceren bedragen €10,- per dag. Jeugd (t/m 17 jaar) betaalt € 5,- per dag. Het ATV Berkenrode-lid ontvangt hiervoor automatisch een factuur.
 4. Voor de introducé kan op 1 dag meerdere keren een baan gereserveerd worden. Let op: er kunnen niet 2 reserveringen achter elkaar gemaakt worden, alleen met een tussenpoos van 1 uur.
 5. Een introducé mag maximaal 5 x per seizoen worden geïntroduceerd.
 6. Het introduceren tijdens geplande activiteiten is niet toegestaan.
 7. Alle rechten en plichten van het speelreglement en het afschrijfsysteem zijn tevens van toepassing op de introducé.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 511 5949

Sportpark Het Hoge Land

Het Hoge Land 1
2652 EA Berkel en Rodenrijs